Zemní práce


Provádíme veškeré zemní a výkopové práce jako jsou výkopy základů, terénní úpravy, odvoz zeminy, zpevňování ploch a demolice staveb.

Zemní práce

 • Veškeré zemní práce
 • Výstavba a opravy pozemní komunikace
 • Terénní úpravy svahů a rovin
 • Nakládání a odvoz zeminy, suti
 • Skrývky zemin, rozhrnování a rovnání
 • Pokládka inženýrských sítí

Výkopové práce

 • Výkopy základů rodinných domů
 • Výkopy pro bazény, čističky, jímky
 • Výkopové práce pro inženýrské sítě

Zpevňování

 • Zpevňování ploch pod dlažby a živičné směsi
 • Zpevňování svahů

Rekultivace

 • Rybníků
 • Skládek

Image
Image
Image